UTAMA

ANUGERAHAN PINGAT & BINTANG-BINTANG MPKSMPG

MPKSM PULAU PINANG _

MPKSM, Negeri Pulau Pinang telah ditubuhkan hampir 60 tahun yang lalu.
Antara tujuan-tujuan MPKSM ditubuhkan ialah:

1

Menasihat dan menguruskan masalah-masalah kemasyarakatan dalam Malaysia;

2

Memula atau melaksanakan apa-apa perkhidmatan kebajikan masyarakat yang ternyata atau percubaan yang tidak diseleggarakan oleh lain-lain penguasa atau pertubuhan;